ترمیم بخشی از دیوار حائل سنگی نهر کنگرخانی فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، بخشی از دیوار حائل سنگی نهر کنگرخانی که در سیل اخیر دچار آسیب شد با هدف تقویت تأسیسات حفاظتی با نظارت واحد فنی و عمرانی شهرداری فیروزکوه در حال ترمیم است.

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت کوچه شهید چمنی فیروزکوه
اخبار بعدی
تداوم طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک کوهستان
فهرست