تداوم لکه گیری معابر سطح شهر فیروزکوه.

با عنایت به تعطیل بودن کارخانه های آسفالت منطقه و مهیا نبودن امکان عملیات لکه گیری خیابان ها با آسفالت در حال حاضر و با توجه به تخریب بخشی از آسفالت معابر سطح شهر در اثر فعالیت ستاد برفروبی در فصل زمستان، شهرداری فیروزکوه در راستای تسهیل در عبور و مرور شهروندان اقدام به لکه گیری معابر سطح شهر با استفاده از بتن عیار بالا نمود.
همچنین واحد عمران شهرداری بصورت مستمر در سطح شهر و با استفاده از مصالح مناسب نسبت به رفع چاله ها در معابر اصلی و فرعی اقدام لازم را تا مهیا شدن زمان لکه گیری با آسفالت انجام خواهند داد.
اخبار قبلی
#کرونا ویروس
اخبار بعدی
توصیه های فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه درخصوص پیشگیری از سرقت منزل
فهرست