تداوم عملیات اجرایی پروژه پیاده روسازی معابر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات اجرایی پیاده روسازی برخی از معابر سطح شهر به منظور ساماندهی و زیباسازی معابر جهت رفاه حال شهروندان در حال انجام است.

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی پروژه پل ۱۸ متری
اخبار بعدی
كميته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی فیروزکوه برگزار شد
فهرست