تداوم عملیات اجرایی پروژه ساختمان تجاری شهرداری فیروزکوه.

به گزارش روابط عمومی شهرداری مجتمع تجاری شهرداری فیروزکوه در خیابان پاسداران و در دو طبقه شامل 9 واحد تجاری در طبقه همکف و 16 واحد در طبقه اول در زمینی به مساحت 575 متر مربع با کاربری تجاری احداث خواهد شد.
اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی احداث دیوار حائل سنگی.
اخبار بعدی
بازدید شهردار از عملیات اجرایی پروژه پل 18 متری و حفر پایه های پل.
فهرست