تداوم عملیات اجرایی مرمت و بهسازی کانال هدایت آب های سطحی محله پشت راه آهن

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات اجرایی مرمت و بهسازی کانال هدایت آب های سطحی محله پشت راه آهن در حال انجام است.

اخبار قبلی
ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک شهید ملاجعفری
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی جدول گذاری کانیو و اصلاح آبرو در برخی از معابر فیروزکوه
فهرست