تداوم عملیات اجرایی جدول گذاری کانیو و اصلاح آبرو در برخی از معابر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، پیرو درخواست شهروندان و در راستای ساماندهی هدایت آب های سطحی، به منظور ارتقاء سطح خدمات، جدول گذاری کانیو و اصلاح آبرو در برخی از معابر شهرک مخابرات فیروزکوه در حال انجام است.

در عملیات عمرانی این پروژه نسبت به اجرای جدول کانیو وسط، ساماندهی و اصلاح آبروها اقدام می گردد.

مرمت و بهسازی و تجدید جدول گذاری ها در کوی و معابر علاوه بر ساماندهی هدایت آب های سطحی، باعث افزایش بهداشت محیط و پاکیزگی بیش از پیش در مسیرهای شهری می شود.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی مرمت و بهسازی کانال هدایت آب های سطحی محله پشت راه آهن
اخبار بعدی
ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک امیری فیروزکوهی
فهرست