تداوم عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر فیروزکوه در حال انجام است.

با توجه به توافقات بعمل آمده شهرداری فیروزکوه با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به منظور رفاه حال شهروندان ساکن در سایت مسکن مهر دشت ناصر، شهرداری عملیات آماده سازی سایت نظیر پیاده روسازی و جدول گذاری و آسفالت را برعهده گرفت و برابر سقف و مبلغ توافقات صورت گرفته، شهرداری در دو مرحله نسبت به انجام پروژه های مذکور در سال گذشته و سال جاری اقدام نموده که عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر با توجه به تأمین اعتبارات استانی و منابع داخلی در حال انجام است.

اخبار قبلی
فوت سرنشین خودروی وانت در اثر واژگونی در شهرک آل یاسین فیروزکوه
اخبار بعدی
ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های دشت ناصر فیروزکوه
فهرست