تداوم عملیات اجرایی ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر شهرک کوهسار فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، طرح ترمیم و لکه گیری آسفالت برخی از معابر شهرک کوهسار توسط واحد عمران شهرداری فیروزکوه در حال انجام است.

با توجه به فرسایش آسفالت و حفاری های صورت گرفته توسط ادارات مختلف، طرح لکه گیری آسفالت برخی معابر شهری، در حال انجام است و با هدف پیشگیری از بروز حوادث و سوانح رانندگی این امر طی چند مرحله و در نقاط مختلف شهر فیروزکوه، اجرایی خواهد شد.

اخبار قبلی
بررسی اقدامات و ظرفیت های شهری فیروزکوه در حوزه زیباسازی در بازدید مدیر گروه سیما و منظر شهری استانداری تهران
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی جدول گذاری کانیو و اصلاح آبرو در برخی از معابر فیروزکوه
فهرست