تداوم عملیات اجرایی احداث دیوار حائل سنگی.

پروژه دیوار حائل سنگی در پشت مسجد امام حسین(ع) با هدف احداث تأسیسات حفاظتی، ساماندهی مسیر نهر و جلوگیری از تجمع نخاله ها در حال انجام است.
اخبار قبلی
آماده سازی محل نصب المان جدید میدان معلم شهر فیروزکوه.
اخبار بعدی
تجهیز و نصب وسایل بازی کودکان در فاز ۲ پارک خلیج فارس.
فهرست