تداوم طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های دشت ناصر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، پیرو درخواست شهروندان و با توجه به عدم وجود پارک مناسب در محله دشت ناصر، تعمیر و بازسازی فضاهای موجود و تجهیز پارک ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر بازسازی زیرساخت ها در حال انجام است.

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی فاز ۴ پروژه کانال هدایت آب های سطحی شهرک کوهسار
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی جدول گذاری و زیرسازی آسفالت معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر
فهرست