تداوم طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک کوهستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، با توجه به فرسودگی برخی از وسایل و زیرساخت پارک های شهری، تعمیر و بازسازی آن ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر در پارک کوهستان مرمت نمازخانه و بازسازی زیرساخت ها در حال انجام است.

اخبار قبلی
ترمیم بخشی از دیوار حائل سنگی نهر کنگرخانی فیروزکوه
اخبار بعدی
زیرسازی و بتن ریزی فضای بازی پارک های دشت ناصر فیروزکوه
فهرست