تداوم اصلاح و مرمت جداول جهت رفع مشکل گرفتگی و هدایت آب های سطحی.

به گزارش از روابط عمومی،در جهت رفع مشکل گرفتگی و هدایت آب های سطحی برخی از نقاط شهر فیروزکوه، اصلاح و مرمت جداول این مناطق در دستور کار قرار گرفت.
اخبار قبلی
عملیات گلکاری و توسعه فضای سبز میدان امیری فیروزکوهی همچنان ادامه دارد.
اخبار بعدی
بازدید شهردار از طرح های حوزه فضای سبز و گلکاری میدان امیری فیروزکوهی.
فهرست