تجهیز و نصب وسایل بازی کودکان در فاز ۲ پارک خلیج فارس.

در راستای تجهیز و افزایش سرانه فضای بازی کودکان، نصب وسایل بازی در فاز ۲ پارک خلیج فارس در دستور کار واحد فضای سبز و زیباسازی شهرداری فیروزکوه قرار گرفت.
اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی احداث دیوار حائل سنگی.
اخبار بعدی
۱۰ دستگاه تاکسی در ۵ ماه اخیر نوسازی شد / فیروزکوه جزو ۲۰ شهر فاقد بیماری کرونا در حوزه حمل و نقل عمومی
فهرست