تابلو تبلیغاتی واحدهای صنفی فیروزکوه ساماندهی خواهد شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، در نشستی با حضور شهردار فیروزکوه و مسئولان واحدهای مربوطه، فرآیند ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی واحدهای صنفی سطح شهر فیروزکوه، طرح و بررسی شد.

با توجه به وضعیت نامناسب تابلوهای تبلیغاتی برخی از واحدهای صنفی و در راستای حذف زوائد بصری و بهبود سیمای شهری، طرح جمع آوری تابلوهای غیر مجاز در سطح خیابان ها و پیاده روها در دستور کار شهرداری فیروزکوه قرار گرفت.

یادآور می شود برابر تبصره یک ذیل بند دو ماده ۵۵ و ماده ۹۲ قانون شهرداری ها، هرگونه سدمعبر عمومی و تبلیغات بدون کسب مجوز از شهرداری محل، ممنوع است.

اخبار قبلی
بررسی بیمه تأمین اجتماعی کارگران و مجوزات ساختمانی در نشست مشترک شهردار و رئیس تأمین اجتماعی
اخبار بعدی
نشست هیئت مدیره شهرک صنعتی قدیم فیروزکوه برگزار شد
فهرست