به منظور حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، صورت گرفت.

ضدعفونی مستمر جایگاه CNG شهر فیروزکوه توسط اکیپ ستاد پیشگیری از ویروس کرونا سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری
اخبار قبلی
تداوم توزیع بسته بهداشتی رایگان در بین شهروندان فیروزکوه.
اخبار بعدی
آلوده‌‌ترین وسایل خانه‌ کدام‌اند؟ کدام قسمت از خانه بیشتر باید تمیز شود؟
فهرست