به منظور حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، صورت گرفت.

تداوم ضدعفونی گسترده معابر اصلی و فرعی و اماکن عمومی سطح شهر فیروزکوه توسط اکیپ ستاد پیشگیری از ویروس کرونا شهرداری فیروزکوه با نظارت شبکه بهداشت و درمان

لازم به ذکر است، گندزدایی روزانه مسیرهای اصلی و فرعی شهر، ساعت ۱۳ الی ۱۷ در ظهر و عصر و شب ها حوالی ساعت ۲۴ انجام خواهد شد.

اخبار قبلی
ضدعفونی معابر شهری جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
اخبار بعدی
گندزدایی و ضدعفونی کشتارگاه شهر فیروزکوه توسط اکیپ ستاد پیشگیری از ویروس کرونا شهرداری
فهرست