برگزاری نشست کمیته فنی شهرداری با هدف رفع معارضین پروژه معبر ۱۸ متری.

این نشست با حضور شهردار، نمایندگان شهرداری و مالک با هدف توافق جهت تملک اراضی واقع در طرح تعریض معبر ۱۸متری و پروژه پل در حال اجرا جنب درمانگاه قدیم شهر برگزار شد.
اخبار قبلی
دیدار رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) با شهردار فیروزکوه.
اخبار بعدی
طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر فیروزکوه و اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی روی خط پیگیری.
فهرست