برگزاری نشست هماهنگی راه اندازی جایگاه سیار سوخت شهرداری.

نشست مشترک شهردار، مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری و رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی فیروزکوه در خصوص هماهنگی راه اندازی جایگاه سیار عرضه سوخت بنزین برگزار شد.جایگاه سیار سوخت در محوطه مقابل شهرداری فیروزکوه نصب و توسط سازمان حمل و نقل شهرداری راه اندازی و بهره برداری خواهد شد.
اخبار قبلی
آماده سازی محل نصب المان جدید میدان معلم شهر فیروزکوه.
اخبار بعدی
شهرهایی که در «وضعیت قرمز» شیوع کرونا قرار دارند./فارس
فهرست