برگزاری نشست هماهنگی ارتقاء سیستم اتوماسیون شهرسازی شهرداری فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، با توجه به ارتقاء سیستم اتوماسیون اداری شهرداری فیروزکوه در سال گذشته و در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و یکپارچه سازی روند اجرای کار، نشست بررسی و پایش روند ارتقاء سیستم اتوماسیون شهرسازی شهرداری فیروزکوه جهت تثبیت و اصلاح موارد با هدف بهینه سازی فرآیندها و تسهیل و تسریع در روند ایجاد ظرفیت پاسخگویی غیرحضوری به شهروندان برگزار شد.

اخبار قبلی
تجلیل از کارگران شهرداری فیروزکوه در هفته کار و کارگر
اخبار بعدی
اطلاعیه جذب نیروی روزمزد در شهرداری فیروزکوه
فهرست