برگزاری جلسه کمیته فنی شهرداری فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، جلسه کمیته فنی شهرداری فیروزکوه در محل سالن جلسات شهرداری فیروزکوه با حضور اعضای کمیته برگزار شد.

در جلسه مذکور پرونده های ارجاعی به کمیته فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اخبار قبلی
دیدار رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان با شهردار فیروزکوه
اخبار بعدی
ملاقات مردمی شهردار فیروزکوه برگزار شد
فهرست