برگزاری جلسه شورای مدیران شهرداری فیروزکوه و بررسی برنامه ها و اقدامات

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، جلسه شورای مدیران شهرداری به ریاست شهردار فیروزکوه و با حضور مسئولان واحدهای مختلف شهرداری برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی برنامه ها و چالش های مدیریت شهری، موانع اداری و اجرایی و ارائه راهکار جهت تسریع در روند اجرای طرح های عمرانی و خدماتی شهرداری فیروزکوه و همچنین بررسی منابع مالی و راهکارهای تحقق درآمدهای پیش بینی شده بر اساس سر فصل های بودجه سال جاری جهت تأمین هزینه پروژه ها برگزار شد.

اخبار قبلی
گزارش تصویری خبرگزاری صدا و سیما از جمعه بازار فیروزکوه
اخبار بعدی
ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک شهید ملاجعفری
فهرست