بررسی بیمه تأمین اجتماعی کارگران و مجوزات ساختمانی در نشست مشترک شهردار و رئیس تأمین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، در نشستی با حضور شهردار فیروزکوه، رئیس اداره تأمین اجتماعی شعبه فیروزکوه و مسئولان واحدهای مربوطه در خصوص بیمه تأمین اجتماعی کارگران و مجوزات ساختمانی بحث و تبادل نظر شد.

اخبار قبلی
استقرار مخازن شن و نمک در سطح شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
تابلو تبلیغاتی واحدهای صنفی فیروزکوه ساماندهی خواهد شد
فهرست