بررسی بازنگری طرح جامع فیروزکوه در جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه شهری، روستایی و عشایری و آمایش سرزمین استان تهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه شهری، روستایی و عشایری و آمایش سرزمین استان تهران به ریاست ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و با حضور محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، شهردار فیروزکوه، رئیس شورای اسلامی شهر فیروزکوه، مسئول شهرسازی شهرداری و نمایندگان ادارات عضو در سالن جلسات حوزه عمرانی استانداری تهران برگزار شد.

در جلسه مذکور بازنگری طرح جامع و طرح تفصیلی شهر فیروزکوه و تغییرات بعدی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اخبار قبلی
بررسی مشکلات شهروندان در ملاقات مردمی شهردار فیروزکوه
اخبار بعدی
کمیته سیما و منظر شهری شهرداری فیروزکوه تشکیل شد
فهرست