بخشی از کانال کوچه شهیدان عروجی بازسازی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، در این عملیات که به همت نیروهای حوزه عمرانی و خدمات شهری اجرایی شد، بخشی از این کانال که تخریب شده بود، تعمیر و بازسازی شد.

اخبار قبلی
كميته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی فیروزکوه برگزار شد
اخبار بعدی
نشست مشترک شهردار و مدیریت اداره برق شهرستان برگزار شد
فهرست