بازسازی و مرمت پل آبرو برخی از معابر فیروزکوه

بازسازی و مرمت پل‌ آبرو برخی از معابر سطح شهر فیروزکوه در دستور کار معاونت خدمات شهری قرار گرفت و صبح امروز عملیات اصلاح و مقاوم سازی آن ها توسط اکیپ های مختلف خدماتی، اجرایی شد.

با اصلاح و مرمت پل ها، علاوه بر حفظ این زیرساخت ها در شرایط مطلوب بهره برداری، از استقامت آنها در زمان وقوع بحران اطمینان حاصل خواهد شد

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی پروژه ساختمان تجاری شهرداری فیروزکوه
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی ساماندهی مرکز دفن پسماند فیروزکوه
فهرست