بازدید مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران فنی و خدمات شهری شهرداری از محله تختی.

به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و رسیدگی به درخواست های مردمی جهت برنامه ریزی های دقیق و اثر بخش و رفع مسائل و مشکلات، این بازدید ها با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، اهالی محلات و جمعی از مسئولان شهرداری فیروزکوه صورت می گیرد.
اخبار قبلی
#پیشخوان #صدای_فیروزکوه.
اخبار بعدی
نشست هماهنگی اجرای پروژه ساماندهی خطوط لوله نفت در شهر فیروزکوه برگزار شد.
فهرست