بازدید مسئولان شهری از عملیات اجرایی فاز ۱ پروژه ساماندهی و زیباسازی مسیر خطوط لوله نفت در فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری از عملیات اجرایی فاز ۱ پروژه ساماندهی و زیباسازی مسیر خطوط لوله نفت در فیروزکوه بازدید نمودند.

در اجرای فاز نخست طرح یادشده در سالجاری با پاکسازی و نصب تأسیسات و سازه در محدوده مورد نظر، مکانی برای تفریح و تفرج شهروندان ایجاد خواهد شد.

اخبار قبلی
بازدید مسئولان شهری از عملیات اجرایی پروژه پل 18 متری
اخبار بعدی
بازدید مسئولان شهری از محل اجرای فاز ۲ پروژه کانال هدایت آب های سطحی شهرک کوهسار
فهرست