بازدید مسئولان شهرستان از مرکز دفن پسماند فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، در ادامه جلسه ساماندهی مرکز دفن پسماند شهرستان، شهردار فیروزکوه به همراه بخشدار ارجمند، ریاست اداره محیط زیست، معاونت حوزه خدمات شهری شهرداری فیروزکوه، نماینده شهرداری ارجمند، مدیران تعاونی دهیاران بخش مرکزی و ارجمند از مرکز دفن پسماند شهرستان بازدید نمودند.

همچنین در این بازدید مواردی جهت ساماندهی این منطقه طرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

اخبار قبلی
نشست هماهنگی ساماندهی مرکز دفن پسماند شهرستان فیروزکوه برگزار شد
اخبار بعدی
ساماندهی مرکز دفن پسماند شهرستان تسریع خواهد شد
فهرست