بازدید مسئولان استانی و شهرستانی از مسیل کوهسار فیروزکوه و پروژه کانال هدایت آب های سطحی شهرک

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، معاونت مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای استان تهران، مدیر امور منابع آب شهرستان و کارشناسان آب منطقه ای و مشاور طرح، در ادامه نشست کارشناسی بررسی حریم رودخانه ها و مسیل های شهر فیروزکوه، از مسیل کوهسار و پروژه احداث کانال جمع آوری و هدایت آب های سطحی کوهسار بازدید نمودند.

لازم به ذکر است که پروژه ساماندهی مسیل های شهرک کوهسار در چند سال گذشته با تخصیص اعتبار و اجرای کانال هدایت آب های سطحی در چند فاز مختلف اجرایی شده است.

اخبار قبلی
نشست کارشناسی بررسی حریم رودخانه ها و مسیل های شهر فیروزکوه برگزار شد
اخبار بعدی
معبر 18 متری آماده بهره برداری است
فهرست