بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و مسئولان شهرستان از بافت فرسوده شهر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، مدیریت شهری به دنبال برنامه ریزی منسجم و مطالعات کارشناسی شده در صدد رفع این مشکل چندین ساله است که در همین زمینه صبح امروز ضمن بازدید میدانی فرماندار شهرستان، شهردار فیروزکوه و مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از بافت فرسوده محله تختی فیروزکوه، مدیرکل راه و شهرسازی از نزدیک در جریان مشکلات این مناطق قرار گرفتند.

طرح باز آفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری فیروزکوه از جمله اقدامات مهمی است که در راستای ارتقاء فضاهای شهری و بهبود شرایط زندگی شهروندان توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در کارگروه های استانی و شهرستانی دنبال می شود و لازم است ضمن جلب مشارکت سرمایه گذاران شهری و ساکنین این مناطق، برای بهبود وضعیت مسکن و بافت فرسوده شهری در کنار افزایش تاب آوری و فراهم کردن دسترسی مردم به امکانات و ارتقاء هویت فرهنگی و اجتماعی، تلاش ویژه ای با همکاری مردم و مسئولان صورت گیرد.

اخبار قبلی
مسائل حوزه راه و شهرسازی فیروزکوه در نشستی مشترک بررسی شد
اخبار بعدی
بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و مسئولان شهرستان از عملیات اجرایی پروژه پل 18 متری
فهرست