بازدید شهردار و مسئولان واحدهای شهرداری از طرح ها و پروژه های سطح شهر فیروزکوه.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری فیروزکوه ،با توجه به زمانبندی قبلی و برنامه هفتگی شهرداری، شهردار و جمعی از مسئولان واحدهای شهرداری فیروزکوه از محله ها، طرح ها و پروژه های فعال در سطح شهر بازدید نمودند.
به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و رسیدگی به درخواست های مردمی و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های شهرداری جهت برنامه ریزی های دقیق و اثر بخش و رفع مسائل و مشکلات و تسریع در انجام طرح ها، این بازدید ها در روزهای پنج شنبه هر هفته صورت می گیرد.
اخبار قبلی
طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر فیروزکوه و اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی روی خط پیگیری.
اخبار بعدی
بازدید شهردار فیروزکوه از عملیات اجرایی پروژه پل 18 متری و حفر پایه های پل.
فهرست