بازدید شهردار از عملیات اجرایی پروژه پل 18 متری و حفر پایه های پل.

به گزارش روابط عمومی شهرداری،با توجه به برنامه ریزی های شهرداری و شورای اسلامی شهر در خصوص اجرای پروژه پل در معبر خیابان 18 متری شهر فیروزکوه، عملیات احداث این پروژه طبق برنامه ریزی به صورت مستمر اجرایی شده و در حال حاضر حفاری پایه های پل در حال انجام است.
گفتنی است با اتمام عملیات ساخت این پل و معبر 18 متری مشکل ترافیک شهر فیروزکوه حل شده و از بار ترافیک درون شهری کاسته خواهد شد.
اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی پروژه ساختمان تجاری شهرداری فیروزکوه.
اخبار بعدی
گام های پایانی پروژه ساختمان تجاری شهرداری فیروزکوه.
فهرست