بازدید شهردار از طرح های حوزه فضای سبز و گلکاری میدان امیری فیروزکوهی.

شهردار فیروزکوه صبح امروز ضمن بازدید از طرح های حوزه فضای سبز شهرداری و گلکاری میدان امیری فیروزکوهی، در حاشیه این بازدیدها بر تداوم برنامه ریزی مناسب جهت افزایش سرانه فضای سبز شهر و اجرای صحیح آبیاری، نگهداری مطمئن و رفع کاستی های فضای سبز تأکید نمود.لازم به ذکر است که به منظور ساماندهی و ارتقای کیفی فضای بصری میدان امیری فیروزکوهی، طرح اجرای گلکاری و توسعه فضای سبز این میدان در حال انجام است.
اخبار قبلی
تداوم اصلاح و مرمت جداول جهت رفع مشکل گرفتگی و هدایت آب های سطحی.
اخبار بعدی
اصلاح و مرمت جداول جهت رفع مشکل گرفتگی و هدایت آب های سطحی.
فهرست