بازدید از وضعیت ایمنی مجتمع های تجاری توسط واحد آتش نشانی فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، مدیریت آتش نشانی فیروزکوه از بازدید کارشناس آتش نشانی و خدمات ایمنی در جهت ارتقاء ضریب ایمنی اطفاء حریق در ساختمان ها و مجتمع های تجاری سطح شهر خبر داد.

مؤمنی گفت: همواره یکی از تهدیدات مهم در ساختمان های تجاری موضوع حریق است لذا وجود تجهیزات مختلف و مناسب در این ساختمان ها نیاز است زیرا در برخی از مجتمع های تجاری تجهیزات مذکور گاها فرسوده بوده و درصورت بروز حادثه جوابگوی اطفاء حریق نخواهد بود.

وی در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت آموزش مستمر و آمادگی در برابر بلایا افزود: امیدواریم با رفع نواقص موجود و ارتقاء کیفیت و نوع کپسول های اطفاء حریق در کلیه ساختمان های تجاری شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم.

اخبار قبلی
آغاز عملیات اجرایی جدول گذاری کانیو و اصلاح آبرو در برخی از معابر فیروزکوه
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی ترمیم و لکه گیری آسفالت خیابان تختی فیروزکوه
فهرست