امضای تفاهم نامه همکاری مشترک آموزشی شهرداری و فنی حرفه‌ای فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، تفاهم نامه همکاری مشترک آموزشی شهرداری و مرکز آموزش فنی و حرفه ای فیروزکوه جهت برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با نیاز شهرداری با هدف افزایش سطح مهارت و دانش شغلی کارکنان شهرداری فیروزکوه امضا شد.

گسترش دانش، مهارت و ارتقای توانمندی سرمايه‌های انسانی بر اساس نتايج نيازسنجی آموزشی در شهرداری از طريق آموزش‌های مهارتی و كمك به ارتقاء شاخص‌های كيفيت ارائه خدمات به شهروندان به‌ واسطه ايجاد و ارتقاء شايستگی‌ها، مهارت‌های شغلی و توانمندسازی کارکنان از اهداف انعقاد اين تفاهم نامه است.

اخبار قبلی
طرح پاکسازی و شستشوی تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی سطح شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
نشست مشترک مدیران شهری و مالک زمین جهت تملک اراضی واقع در طرح معبر برگزار شد
فهرست