اصلاح و مرمت جداول جهت رفع مشکل گرفتگی و هدایت آب های سطحی ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری،جهت رفع مشکل گرفتگی و هدایت آب های سطحی برخی از نقاط شهر فیروزکوه، اصلاح و مرمت جداول این مناطق در حال انجام است.

 

اخبار قبلی
ادامه عملیات رنگ آمیزی جداول معابر سطح شهر فیروزکوه.
اخبار بعدی
حفر پایه های پل و تداوم عملیات اجرایی پروژه پل 18 متری.
فهرست