اصلاح و مرمت جداول جهت رفع مشکل گرفتگی و هدایت آب های سطحی.

جهت رفع مشکل گرفتگی و هدایت آب های سطحی برخی از نقاط شهر فیروزکوه، اصلاح و مرمت جداول این مناطق در دستور کار قرار گرفت.
اخبار قبلی
بازدید شهردار از طرح های حوزه فضای سبز و گلکاری میدان امیری فیروزکوهی.
اخبار بعدی
طرح تفکیک پسماند توسط پیمانکار شهرداری اجرا خواهد شد
فهرست