استقرار پایه های دوربین فاز اول طرح پایش تصویری شهر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات اجرایی فاز اول طرح پایش تصویری شهر فیروزکوه با استقرار پایه های دوربین در نقاط مختلف سطح شهر در حال انجام است.

طرح پایش تصویری به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های شهری محسوب شده که برای کنترل هوشمند ترافیک، افزایش ضریب امنیت اجتماعی، کاهش هزینه‌های مدیریت شهری، ثبت دائم وقایع، جلوگیری از وقوع جرم و کار‌های غیر قانونی، کمک به مدیریت بحران و همچنین مدیریت متمرکز در نقاط مختلف کاربرد دارد.

فاز اول اجرای این پروژه در ۸ نقطه با نصب ۲۳ دوربین به انضمام تجهیز مرکز مانیتورینگ و برقراری ارتباط با مراکز هدف اجرایی خواهد شد.

اخبار قبلی
آذین بندی و فضاسازی بصری شهر فیروزکوه به مناسبت اعیاد شعبانیه و نوروز ۱۴۰۰
اخبار بعدی
استقبال از بهار در فیروزکوه با نصب المان های نوروزی در سطح شهر
فهرست