ادامه نصب تابلوهای اخباری بزرگ در نقاط مختلف سطح شهر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، در راستای اقدامات ترافیکی شهر فیروزکوه، سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اقدام به نصب تابلوهای اخباری و معرفی کننده در برخی از نقاط سطح شهر نمود.

اخبار قبلی
بازدید از وضعیت ایمنی ساختمان هیأت های مذهبی توسط واحد آتش نشانی فیروزکوه
اخبار بعدی
حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان شهری در هیأت های مذهبی فیروزکوه
فهرست