ادامه عملیات زیرسازی جهت آسفالت معابر فرعی سایت مسکن مهر دشت ناصر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات زیرسازی جهت آسفالت معابر فرعی سایت مسکن مهر شهرک آل یاسین فیروزکوه در حال انجام است.

با توجه به توافقات بعمل آمده شهرداری فیروزکوه با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به منظور رفاه حال شهروندان ساکن در سایت مسکن مهر دشت ناصر، شهرداری عملیات آماده سازی سایت نظیر پیاده روسازی و جدول گذاری و آسفالت را برعهده گرفت و برابر سقف و مبلغ توافقات صورت گرفته، شهرداری در دو مرحله نسبت به انجام پروژه های مذکور در سال گذشته و سال جاری اقدام نموده که عملیات زیرسازی جهت آسفالت معابر فرعی سایت مسکن مهر دشت ناصر، در حال انجام است.

گفتنی است که شهرداری در هفته دولت سالجاری پروژه آسفالت معابر اصلی سایت دشت ناصر و احداث دو پارک در این منطقه را با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رساند.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی پروژه کانال هدایت آب های سطحی در معبر زیرگذر کوهسار فیروزکوه
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی ترمیم پیاده رو مقابل آبشار پارک کوهستان فیروزکوه
فهرست