ادامه عملیات زیرسازی جهت آسفالت سایت مسکن مهر دشت ناصر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات زیرسازی جهت آسفالت سایت مسکن مهر شهرک آل یاسین فیروزکوه در حال انجام است.

با توجه به توافقات بعمل آمده شهرداری فیروزکوه با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به منظور رفاه حال شهروندان ساکن در سایت مسکن مهر دشت ناصر، شهرداری عملیات آماده سازی سایت نظیر پیاده روسازی و جدول گذاری و آسفالت را برعهده گرفت و برابر سقف و مبلغ توافقات صورت گرفته، شهرداری در دو مرحله نسبت به انجام پروژه های مذکور در سال گذشته و سال جاری اقدام نموده که عملیات زیرسازی جهت آسفالت معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر با توجه به تأمین اعتبارات استانی و منابع داخلی، در حال انجام است.

اخبار قبلی
تداوم طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک امیری فیروزکوهی
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی فاز ۴ پروژه کانال هدایت آب های سطحی شهرک کوهسار
فهرست