ادامه عملیات رنگ آمیزی جداول معابر سطح شهر فیروزکوه.

به همت واحد خدمات شهری و زيباسازی و فضای سبز شهرداری فیروزکوه، جداول میادین و بلوارهای اصلی شهر فیروزکوه، در حال رنگ آميزی است.
این امر در راستای زیباسازی و آراستگی فضاهای شهری صورت گرفته است.
اخبار قبلی
۱۰ دستگاه تاکسی در ۵ ماه اخیر نوسازی شد / فیروزکوه جزو ۲۰ شهر فاقد بیماری کرونا در حوزه حمل و نقل عمومی
اخبار بعدی
اصلاح و مرمت جداول جهت رفع مشکل گرفتگی و هدایت آب های سطحی ادامه دارد.
فهرست