ادامه عملیات اجرایی پروژه ساختمان تجاری شهرداری فیروزکوه

مجتمع تجاری شهرداری فیروزکوه در خیابان پاسداران و در دو طبقه شامل 9 واحد تجاری در طبقه همکف و 16 واحد در طبقه اول در زمینی به مساحت 575 متر مربع با کاربری تجاری احداث خواهد شد.

اخبار قبلی
جلسه شورای اداری شهرداری فیروزکوه برگزار شد
اخبار بعدی
بازسازی و مرمت پل آبرو برخی از معابر فیروزکوه
فهرست