ادامه عملیات اجرایی مرمت ساختمان غسالخانه و ساماندهی آرامستان بهشت رضوان و آرامستان قدیمی فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات اجرایی مرمت ساختمان غسالخانه و ساماندهی آرامستان بهشت رضوان و آرامستان قدیمی فیروزکوه با توجه به مصوبات هیأت امناء آرامستان در حال انجام است.

اخبار قبلی
ساماندهی و بهسازی لچکی ورودی شهرک گلستان فیروزکوه
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی پروژه کانال هدایت آب های سطحی در معبر زیرگذر کوهسار فیروزکوه
فهرست