ادامه عملیات اجرایی مرمت ساختمان غسالخانه و ساماندهی آرامستان بهشت رضوان فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات اجرایی مرمت ساختمان غسالخانه و ساماندهی آرامستان بهشت رضوان فیروزکوه با توجه به مصوبات هیأت امناء آرامستان در حال انجام است.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی ترمیم معبر ورودی پارک کوهستان فیروزکوه
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی پروژه کانال هدایت آب های سطحی در معبر زیرگذر کوهسار فیروزکوه
فهرست