ادامه عملیات اجرایی فاز ۴ پروژه کانال هدایت آب های سطحی شهرک کوهسار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات اجرایی فاز ۴ پروژه کانال جمع آوری و هدایت آب های سطحی شهرک کوهسار فیروزکوه در حال انجام است.

لازم به ذکر است که پروژه ساماندهی مسیل های شهرک کوهسار در سال های گذشته با تخصیص اعتبار و اجرای کانال هدایت آب های سطحی در چند فاز مختلف اجرایی شده است که امسال نیز با توجه به تخصیص اعتبارات استانی و شهرداری، فاز جدید آن در حال اجراست.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی ترمیم و لکه گیری آسفالت خیابان طالقانی فیروزکوه
اخبار بعدی
تداوم عملیات زیرسازی جهت آسفالت سایت مسکن مهر دشت ناصر
فهرست