ادامه عملیات اجرایی ساماندهی مرکز دفن پسماند فیروزکوه

با توجه به مصوبات جلسه مدیریت پسماند فیروزکوه و لزوم مدیریت یکپارچه این موضوع در سطح شهرستان، طرح جامع مدیریت پسماند با محوریت شهرداری فیروزکوه و عضویت شهرداری ارجمند و بخشداری های مرکزی و ارجمند در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون در مرحله نخست عملیات اجرایی مرکز دفن پسماند فیروزکوه در حال انجام است.
در گام بعدی نیز به زودی آموزش چهره به چهره شهروندان در سطح محلات، ادارات و اصناف جهت تفکیک پسماند از مبداء انجام خواهد شد.

اخبار قبلی
بازسازی و مرمت پل آبرو برخی از معابر فیروزکوه
اخبار بعدی
شستشو و پاکسازی جداول بلوار ۴۵ متری فیروزکوه
فهرست