ادامه عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت سایت مسکن مهر دشت ناصر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات زیرسازی و آسفالت سایت مسکن مهر شهرک آل یاسین فیروزکوه در حال انجام است.

با توجه به توافقات بعمل آمده شهرداری فیروزکوه با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به منظور رفاه حال شهروندان ساکن در سایت مسکن مهر دشت ناصر، شهرداری عملیات آماده سازی سایت نظیر پیاده روسازی و جدول گذاری و آسفالت را برعهده گرفت و برابر سقف و مبلغ توافقات صورت گرفته، شهرداری در دو مرحله نسبت به انجام پروژه های مذکور در سال گذشته و سال جاری اقدام نموده که عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر با توجه به تأمین اعتبارات استانی و منابع داخلی، در حال انجام است.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی فاز ۴ پروژه کانال هدایت آب های سطحی شهرک کوهسار
اخبار بعدی
ادامه طرح نصب علائم و ایمن سازی ترافیکی محور 45 متری فیروزکوه
فهرست