ادامه عملیات اجرایی ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر و خیابان های شهر فیروزکوه.

به گزارش روابط عمومی شهرداری،در راستای ترمیم و بهسازی معابر شهری، مرحله اول طرح لکه گیری و ترمیم روکش آسفالت معابر سطح شهر توسط واحد عمران شهرداری فیروزکوه در حال انجام است.با توجه به فرسایش آسفالت و حفاری های صورت گرفته توسط ادارات مختلف، فاز اول طرح لکه گیری و روکش آسفالت برخی معابر شهری در کنار سایر فعالیت ها و پروژه های شهرداری، در حال انجام است و با هدف پیشگیری از بروز حوادث و سوانح رانندگی این امر طی چند مرحله و در نقاط مختلف شهر فیروزکوه، اجرایی خواهد شد.
اخبار قبلی
هشتادمین جلسه شورای مسکن استان تهران بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
اخبار بعدی
نشست کمیته بررسی و تصویب طرح هادی روستاهای شهرستان فیروزکوه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
فهرست