ادامه عملیات اجرایی احداث دیوار حائل سنگی.

پروژه دیوار حائل سنگی در پشت مسجد امام حسین(ع) با هدف احداث تأسیسات حفاظتی، ساماندهی مسیر نهر و جلوگیری از تجمع نخاله ها در دستور کار واحد فنی و عمرانی شهرداری قرار گرفت. به علت موقعیت جغرافیایی منطقه و قرارگیری در مسیر نهر کنگرخانی، تاکنون همه ساله و در چندین مرحله بالغ بر ۸۰ درصد مسیر این نهر در نقاط مختلف سطح شهر دیوار حائل احداث شده که پروژه دیوار حائل در پشت مسجد امام حسین (ع) آغاز شده و در حال انجام است.
اخبار قبلی
شستشو و پاکسازی جداول بلوار ۴۵ متری فیروزکوه.
اخبار بعدی
نشست بررسی مطالبات فیمابین شهرداری و اداره برق فیروزکوه برگزار شد.
فهرست